Redovisningskonsult Stockholm

Vi hjälper dig att fokusera på kärnverksamheten

Redovisningskonssult

Bokföring eller redovisning

Här går vi i korthet igenom skillnaden mellan bokföring och redovisning.

Som redovisningskonsult kan det hända att man får frågan vad skillnaden på bokföring och redovisning egentligen är. Dessa två begrepp används ofta som synonymer, men det finns några mindre skillnader som kan vara bra att känna till.

Viktigt att hålla ordning på kvitton och fakturor

Bokföring innebär att man tar hand om de fakturor, kvitton och andra underlag som kommer till företaget och som produceras av företagets verksamhet. Dessa uppgifter registreras sedan i ett bokföringsprogram. Det handlar också om att man sparar alla underlag, antingen i digital form eller i pappersformat. Bokföring är alltså det praktiska arbetet som du lägger ner på underlagen som sedan blir verifikationer när du bokför dem.

Bokföringslagen kräver att affärshändelser ska bokföras så att de presenteras i registreringsordning (kallat grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Allt ska bokföras på ett sådant sätt att fullständigheten i bokföringen går att kontrollera och att det går att överblicka verksamhetens förlopp.

Detta innebär i praktiken att en företagare har en skyldighet att hantera kvitton, fakturor och andra underlag så noga att utomstående har möjlighet att kontrollera giltigheten och resultaten i din bokföring.

Redovisning – ett vidare begrepp

Redovisningen är ett större och mer omfattande begrepp. Här innefattas allt det som ingår i bokföringen, men även sammanställningar i form av rapporter och underlag som företagaren använder sig av för att ta olika beslut som rör verksamheten. Redovisningen är också de uppgifter som du enligt reglerna ska redovisa till myndigheter i exempelvis årsredovisning och deklaration.

Det finns alltså skillnader mellan de båda begreppen, men till vardags är det ändå korrekt att använda orden.

Vill du veta mer om bokföring och redovisning? Välkommen att kontakta oss så kan vi bli din trygga och serviceinriktade redovisningskonsult!

 

En redovisningskonsult med breda kunskaper