Redovisningskonsult Stockholm

Vi hjälper dig att fokusera på kärnverksamheten

Vi sköter redovisningen
så att du får tid över

Vi ger dig tid till företagets kärnverksamhet

Att sköta redovisningen kan vara en tung uppgift för ett litet eller medelstort företag. Tiden räcker inte till och möjligheterna att fokusera på kärnverksamheten upplevs ofta som för liten.

Hjälp finns! Välkommen att höra av dig till oss – en kunnig, modern och serviceorienterad redovisningskonsult i Stockholm. Redovisning är ett av våra kompetensområden och kan ge ditt företag en effektiv helhetslösning – utan de problem med bemanning och systemkrav som kan uppstå med en intern ekonomiavdelning. Vi kan ge dig trygghet och avlastning så att du för större möjligheter att ägna dig åt kärnverksamheten.

En redovisningskonsult i Stockholm som gör vardagen enklare

Vad gör vi när ett företag i Stockholm anlitar oss som redovisningskonsult? Redovisning hör till företagsekonomi och syftar till att dokumentera hur ett företag hanterar sina resurser. För att du ska ha full kontroll på ditt företags ekonomi så hjälper vi dig att redovisa ekonomiska resultat, både löpande och på bokslutsdagen. Vi arbetar alltid enligt de lagar och regler som finns – så kallad god redovisningssed.

När du anlitar oss som redovisningskonsult kan vi ta hand om dina dagliga transaktioner och hjälpa dig att hantera bland annat lönehantering, reskontra, leverantörsfakturor med mera. Vi arbetar alltid i nära kontakt med dig och levererar alltid korrekta siffror på ett kostnadseffektivt sätt. För att samarbetet ska flyta på effektivt så får du en erfaren redovisningsekonom som kontakt. Din kontaktperson har ansvaret för att alla dina bokslut blir korrekta och utförda på utsatt datum.

redovisningsarbete börjar här

Certifierade redovisningskonsulter

Redovisning är ett av våra specialområden och vår personal är certifierad genom Sveriges Redovisningskonsulters Riksförbund (SRF). Intresserad av att komma i kontakt med en kunnig, kundorienterad och erfaren redovisningskonsult? Du är välkommen att kontakta oss redan idag så kan vi ha ett första möte där vi reder ut hur vi kan hjälpa dig.

Vi kan hjälpa dig med det mesta inom redovisning – bokföring, bokslut, projektredovisning, deklarationer med mera. Vi har ett starkt fokus på kontroll, kvalitet och trygghet. Vi finns alltid tillgängliga och kan fungera som bollplank och diskussionspartner i redovisningsfrågor. Vi kan på det sättet vara en ovärderlig resurs för ditt företag både i med- och motgång.

Vi bygger upp en långsiktig relation

Att bygga upp en långsiktig relation med kunden är viktigt för oss. En sak vi har lärt oss är att det finns många saker som hamnar i vägen för själva kärnverksamheten. Pappersarbetet med det ekonomiska är det klassiska exemplet på det – här kan vi som redovisningskonsult hjälpa företagare att få en smidigare vardag.

Vi kan hjälpa dig med allt från mindre ekonomiska tjänster till större – du kan outsourca allt till oss och i praktiken låta oss bli din ekonomiavdelning. Vi kan även utföra vissa specifika tjänster eller ta hand om redovisningen under vissa tidsperioder. Med hjälp av vår ekonomiska expertis kan vi göra det svåra enkelt.

Redovisning och bokföring

Bara ordet redovisning är något som skapar trötthet hos många företagare, som vill ägna huvuddelen av sin tid åt att producera och marknadsföra sina tjänster, men i stället blir fast i ett oändligt skrivbordsarbete. Vi har stor kunskap om redovisningslagar, redovisningsrekommendationer och alla de lagar och regler som har betydelse för ett företags bokföring.

Intern redovisning

Vi kan hjälpa tjänsteföretag med såväl intern som extern redovisning. Den interna, vanligen kallad bokföring, är viktig för att ett företag ska kunna följa upp verksamheten och styra den i rätt riktning mot de uppsatta målen. Alla företag – även de allra minsta – behöver internredovisning. Vi hjälper dig att komma fram till vad som är bäst för just ditt företag.

Extern redovisning

I den externa redovisningen bokförs och redovisas företagets årsbokslut. Vi tar hand om balans- och resultaträkning samtidigt som du ägnar dig åt kärnverksamheten. Att ha en väl genomförd extern redovisning är ofta viktigt i kontakter med leverantörer, banker och skatteverket.

Projektredovisning

Många företag behöver få kontroll på tid och pengar i ett projekt. Vi kan erbjuda kvalificerad guidning och hjälp att komma igång. Syftet med projektredovisning är att se till att projektet löper smidigt såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Dessutom dokumenteras de erfarenheter som görs för att göra nytta i kommande projekt. Detta gör vi med hjälp av ett effektivt och smidig projektredovisningssystem.

Behöver ditt företag hjälp med redovisningen men har ingen möjlighet att ha en hel ekonomiavdelning? Välkommen att kontakta oss – vi kan bli din trygga och kunniga redovisningskonsult i Stockholm.

 

Ägna dig åt företaget – vi tar hand om pappersarbetet